Top 10 de-escalatietips voor zorgprofessionals

Elke dag op de werkplek biedt nieuwe ontmoetingen, situaties en uitdagingen voor de zorgverlener. Het kan zijn dat u elke dag te maken krijgt met boos, vijandig of niet-conform gedrag. Uw reactie op dit defensieve gedrag speelt een cruciale rol bij het bepalen of het incident al dan niet zal escaleren tot een crisissituatie. Deze 10 de-escalatietips bieden strategieën en technieken om u te helpen op de veiligste en meest effectieve manier op moeilijk gedrag te reageren.

  1. Wees empathisch en niet-oordelend
  2. Respecteer persoonlijke ruimte
  3. Geef tijd voor beslissingen
  4. Gebruik niet-bedreigende non-verbale middelen
  5. Grenzen stellen
  6. Focus op gevoelens
  7. Negeer uitdagende vragen
  8. Vermijd overreageren
  9. Kies verstandig waar je op aandringt
  10. Sta stilte toe voor reflectie

De-escalatietips voor gezondheidszorg

© 2024. District of Columbia Hospital Association.