De District of Columbia Hospital Association werkt aan de bevordering van ziekenhuizen en gezondheidssystemen in het district door beleid en initiatieven te promoten die ons zorgsysteem versterken.

© 2024. District of Columbia Hospital Association.