De District of Columbia Hospital Association werkt aan de verbetering van ziekenhuizen en gezondheidssystemen in het district door beleid en initiatieven te promoten die ons zorgsysteem versterken.

© 2023. District of Columbia Hospital Association.