BETERE GEZONDHEIDSUITKOMSTEN BEVORDEREN

voor een efficiënt en effectief systeem voor de levering van gezondheidszorg dat ons zorgsysteem versterkt en de toegang voor patiënten en gemeenschappen behoudt.

COVID 19-BRONNEN

KWALITEIT & VEILIGHEID

BELANGENBEHARTIGING & BELEID

OPIOIDDE REACTIE

GEGEVENS & PUBLICATIES

ONZE MISSIE

We zijn een verenigende kracht die werkt aan de vooruitgang van ziekenhuizen en gezondheidssystemen in het District of Columbia door beleid en initiatieven te promoten die ons zorgsysteem versterken, de toegang behouden en betere gezondheidsresultaten bevorderen voor de patiënten en gemeenschappen die ze dienen.

DCHA NIEUWS

New Series of Opioid Response Podcasts Released

Dr. Laura Haselden, an emergency medicine physician and podcast…

ONZE IMPACT

$3B

Totale impact van DC-ziekenhuizen op arbeidsinkomen

LEER MEER

$2.2B

DC-ziekenhuizen verstrekken salarissen en voordelen aan 35.000 werknemers

LEER MEER

$1.1M

dagen intramurale zorg verleend door DC-ziekenhuizen

LEER MEER

$100M

in niet-gecompenseerde diensten die DC-ziekenhuizen bieden aan kwetsbare of achtergestelde bewoners

LEER MEER

LID ZIEKENHUIZEN

© 2023. District of Columbia Hospital Association.