De District of Columbia Hospital Association werkt aan de verbetering van ziekenhuizen en gezondheidssystemen in het district door beleid en initiatieven te promoten die ons zorgsysteem versterken.

Opioid Response Podcasts

 

Opioid Response Podcast Host Introduction & Disclaimers

Our Opioid Response Podcast host is Dr. Laura Haselden, an emergency medicine physician in the District of Columbia and Baltimore areas.

All About the X-Waiver: Buprenorphine Dosing

This podcast discusses the X-waiver, which is needed to prescribe medication for opioid use disorder treatment.


Buprenorphine: Background, Safety & Considerations for Clinical Decisions

This podcast focuses on buprenorphine as a form of MOUD that is most accessible from the ED, with details on basic pharmacology, safety, buprenorphine with naloxone, and other background to support clinical decision making for patients.


Understanding Precipitated Withdrawal

This podcast focuses on understanding participate withdrawal and patient considerations when prescribing buprenorphine.


Prescribing Buprenorphine in the ED: Effective Strategies for Physicians

This podcast provides information on which patients would benefit from buprenorphine in the ED, how to use peer recovery coaches and preparing for next steps for patients after they received buprenorphine.


 

Policy Change: 2023 Omnibus & MAT Act

This podcast discusses the changes to the X-waiver requirement as a result of the passage of the MAT Act.


ED Buprenorphine – When to Bupe (COWS Score)

This podcast discusses when to administer buprenorphine in the ED according to a patients Clinical Opioid Withdrawal Scale (COWS) score.


ED Buprenorphine Loading Dose

This podcast discusses when to administer buprenorphine in the ED according to a patients Clinical Opioid Withdrawal Scale (COWS) score.


Clinical Precipitated Withdrawal

This podcast takes a deeper dive on precipitated withdrawal.


Clinical Management of Precipitated Withdrawal

This podcast takes a deeper dive on precipitated withdrawal.


 

Discharge Prescription After ED Initiation

This podcast takes a deeper dive on precipitated withdrawal.


Diversion

This podcast discusses use of diverted buprenorphine.


Home Start Protocols - Why/Philosophy

This podcast discusses buprenorphine home starts.


Home Start Protocols - Wait Until You Feel Bad

This podcast discusses buprenorphine home starts.


Home Start Protocols - Building Out Your Workflow

This podcast discusses buprenorphine home starts and developing a workflow.


 

Introduction to the Literature Review and Background of Peer Services

This podcast introduces the literature, evidence, and training on the use of peer support and counseling, and shares perspective and recommendations.


Peer Recovery Coach vs. Outreach Coach: The Peer’s Role and Training and Skills

This podcast introduces a peer recovery and outreach coach in the District of Columbia, and discusses the difference between a peer recovery coach and outreach coach.

The Invaluable Perspective and Expertise as a Peer Recovery Coach with Lived Experience

This podcast discusses patient encounters and approaches to patient care, including methods of patient motivation, patient hesitancy to take Suboxone, and the importance of a peer network.

Webinars

 

How to Attract, Engage and Retain Top Veteran Talent

It’s time to move beyond being ‘military-friendly’ and take the next step: becoming truly military-ready. Understanding the challenges veterans face while transitioning out of active service and into civilian careers is critical to successful onboarding, engaging, and retaining U.S. veterans. Military Connected delved into these topics to help take the first step towards properly serving America’s military-connected community.


Food as Medicine: A Whole Health Strategy

Food as Medicine transcends traditional nutrition approaches by recognizing the inherent power of what we consume to influence and enhance our total well-being. Listen to the recording of Dr. Kofi Essel, Food as Medicine Program Director at Elevance Health, and the Healthy Hospital Initiative delve into Food as Medicine in health care settings; strategies to seamlessly incorporate Food as Medicine within complex health systems; and learn real-world examples within the DC region.

The Importance of Coding and Reporting Social Determinants of Health

Learn how to collect, document, report, and increase use of SDOH data codes within hospitals to more effectively address social needs among patients in the District.

Gedragsgezondheid Patiëntoverdracht en plaatsingstechnologie

Lees meer over een nieuwe tool die beschikbaar is in DC, ontworpen om ziekenhuizen te helpen de druk op overvolle spoedeisende hulpafdelingen te verminderen en patiënten in geschikte gedragsgezondheidsbehandelingsfaciliteiten of andere programma's langs het continuüm van de zorg te krijgen, waaronder overdracht naar intramurale, residentiële, crisisstabilisatiebedden en poliklinische patiënten Diensten.


Logo of XFERRAL

How DC Hospitals Are Improving Their Referral and Admission Process and Reducing Delays

Learn more about how the Psychiatric Institute of Washington (PIW) and The George Washington University Hospital implemented XFERALL (pronounced Transfer All), the real-time patient transfer and placement platform, to decrease the time from receiving initial patient transfer requests to acceptance of the patient, and reduce delays for behavioral health patients.Logo of XFERRAL

 

Op waarde gebaseerde inkoop

Leer de details van het op waarde gebaseerde inkoopprogramma van Medicare, hoe u de rapporten kunt interpreteren die beschikbaar zijn voor DCHA-leden, en de implicaties van op kwaliteit gebaseerde betalingen voor DC en uw ziekenhuis.


RRP & HAC-reductie

Kom meer te weten over de details van Medicare's huidige betalingsprogramma's voor vermindering van door ziekenhuisverworven aandoeningen en terugname van overname, hoe u de rapporten moet interpreteren die beschikbaar zijn voor DCHA-leden en wat de implicaties zijn van op kwaliteit gebaseerde betalingen voor DC en uw ziekenhuis.


Vooroordelen verminderen om gezondheidsverschillen aan te pakken

Leer hoe belangrijk het is om een kader te ontwikkelen om een strategie voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) vast te stellen om ongelijkheden aan te pakken; hoe vooringenomenheid van invloed is op de manier waarop we beslissingen nemen, wat leidt tot ongelijkheden; een overzicht van hoe COVID-19 de ongelijkheden in gemarginaliseerde groepen heeft verergerd; het belang van het gebruik van betrouwbare patiëntgegevens (ras/etniciteit, taal, seksuele geaardheid/genderidentiteit) om uitkomsten te meten en interventies vast te stellen; en strategische acties als een COVID-19-reactie om belemmeringen aan te pakken en kansen te identificeren met interne en externe partners.

De voordelen van een uitwisseling van gezondheidsinformatie begrijpen

Dit webinar omvat een bespreking van de voordelen en risico's van de uitwisseling van patiëntinformatie via een uitwisseling van gezondheidsinformatie, en een analyse van de toepasselijke federale privacywetgeving, inclusief HIPAA- en deel 2-regelgeving. Lees meer over best practices om de juiste autorisaties van patiënten vast te leggen en voorzorgsmaatregelen te implementeren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

© 2024. District of Columbia Hospital Association.