PERSBERICHT: DCHA publiceert rapport over ziekenhuisgebruiksindicatoren 2016

Vandaag heeft de District of Columbia Hospital Association hun: Rapport over ziekenhuisgebruiksindicatoren 2016. Dit rapport biedt vergelijkende gegevens over het gebruik van zorginstellingen in het District of Columbia, gegevens zijn zelfgerapporteerd door de individuele instellingen in de maandelijkse gebruiksenquête die wordt beheerd door de vereniging. Gegevens uit het 2016-rapport omvatten niet het DC Veterans Affairs Medical Center of het HSC Pediatric Center.

Trends in gebruiksindicatoren 2016:

  • Intramurale opnames zijn licht gedaald tot 128.463, een daling van ongeveer 0,4%, vergeleken met de gegevens van 2015.
  • Pasgeboren leveringen gestegen tot 14.178, een stijging van ongeveer 1,7%.
  • Revalidatie opnames gestegen tot 2.451, ongeveer 4,2%.
  • Afdeling spoedeisende hulp bezoeken daalden met ongeveer 3% tot 508.729.
  • Ambulante operaties bij DC Hospitals gestegen tot 71.353 of 2%
  • Neonatale opnames gestegen tot 3.292 tot ongeveer 1,2%.
  • Totaal aantal patiëntendagen bleef stabiel op 1.033.019 dagen.

Klik hier om toegang te krijgen tot de gebruiksindicatoren van de District of Columbia Hospital Association voor 2016.

#Utilisatie
#IIndicatoren
#Rapporteren
#DCHA
#Hospitalen
#Veterans
#HSC

​​

© 2024. District of Columbia Hospital Association.